Política de Privadesa

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades?

Raó social: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CC GRAN TURIA
CIF: V96194816
Direcció: Plaça Europa, s/n, 46950 València
Telèfon: 963 50 32 22
Email: info@granturia.com

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CC GRAN TURIA tractem la següent informació i amb les següents finalitats::

CONTACTE
Gestió de les sol·licituds rebudes a través de la web.

CONTRACTACIO D’ESPAIS
Gestió de les sol·licituds rebudes per a la contractació d’espais.

NEWSLETTERS
Enviament d’ofertes, promocions i newsletters del centre.

Per quant de temps conservarem les seues dades?

La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. L’EMPRESA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar unilateralment i sense previ avís aquesta informació. Tots els continguts que es mostren a la pàgina (textos, gràfics, fotografies, logos, dissenys, codis font, continguts audiovisuals o sonors, etc.) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i / o industrial dels quals és titular l’EMPRESA o tercers que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina. Qualsevol explotació de tot o part d’el contingut de la pàgina, efectuat de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits. La infracció d’aquests drets pot donar lloc a la iniciació de procediments judicials, civils o penals. No es podrà establir cap vincle a aquesta pàgina web sense el previ i exprés consentiment de l’EMPRESA.

Responsabilitat de l’empresa

CONTACTE: Fins a la resolució de l’assumpte rebut. CONTRACTACIO D’ESPAIS: 6 mesos des de la sol·licitud d’informació. NEWSLETTERS: fins la sol·licitud de baixa.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

No es comunicaran dades a tercers diferents dels proveïdors de serveis amb els quals es té subscrit el corresponent contracte d’accés a dades per compte de tercers.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CC GRAN TURIA estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CC GRAN TURIA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CC GRAN TURIA, Plaça Europa, s / n, 46950 València o mitjançant correu electrònic a info@granturia.com, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia de l’D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Com hem obtingut les seues dades?

Les dades personals que tractem en ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CC GRAN TÚRIA han estat facilitades pel mateix interessat.

L’interessat que envia la informació a l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CC GRAN TÚRIA garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades, exonerant l’EMPRESA de qualsevol responsabilitat a l’ respecte. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis de registre.

Així mateix, l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CC GRAN TURIA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se pel ús d’aquesta informació.

Ús comú amb xarxes socials

Si l’afectat opta per accedir als serveis a través del seu compte a les xarxes socials (és a dir, Facebook o Instagram) o fa clic en un dels botons de connexió o vincles de les xarxes socials (per exemple, el botó “M’agrada” de Facebook) que estan disponibles en els Serveis, el seu contingut i la seva informació personal seran compartits amb les corresponents xarxes socials.

L’afectat és conscient, i accepta, que l’ús de la seva informació personal, inclosa la informació que comparteixi amb les xarxes socials a través dels Serveis, per part de les xarxes socials, es regeix per les seves respectives polítiques de privacitat. Si no desitja que les xarxes socials recopilin la seva informació, examini la política de privacitat de la corresponent xarxa social i / o desconnecti’s de la mateixa abans d’utilitzar els nostres Serveis.

Menors

Els menors de 14 anys no es podran registrar.

Canvis a la Política de Privadesa

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CC GRAN TÚRIA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CC GRAN TÚRIA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.